More info > ℹ Open in new tab > 🔗

Badan Khairat Kematian Masjid Kota Damansara 🔗

Sistem Pengurusan Khairat Kematian ini adalah untuk ahli Badan Khairat Kematian Masjid Kota Damansara. Ia bertujuan untuk memudahkan pengurusan badan Khairat, semakan maklumat keahlian dan pemakluman terkini kepada ahli-ahli Badan Khairat.

Frenz Nuri 🔗

Ditubuhkan untuk mengeratkan silaturrahim di antara ahli dan memperkasakan semangat kerjasama, setiakawan dan tolong-menolong dari segi kebajikan sesama ahli dan keluarga ahli.

Back to top